Aerial acrobats Vertigo

Klub vzdušnej akrobacie - Acrobatix
Máte záujem zapojiť sa?

Klub vzdušnej akrobacie  AcrobatiX vznikol ako špeciálny projekt akrobatického zoskupenia Vertigo. Klub je určený pre talentovaných mladých ľudí (od 15 rokov), ktorým by sme radi odovzdali svoje know-how a dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdušnej akrobacie, prostredníctvom dlhodobého, kvalitného a bezpečného  tréningového procesu.

Výučba prebieha pod vedením skúsených akrobatov.

Záujemcovia o členstvo v klube by mali byť  aktívni športovci (ideálne moderná alebo športová gymnastika) a mať tak pohybové základy, na ktorých môžeme stavať a viesť ich od začiatkov až po prípadnú profesionálnu úroveň.

Členstvo v tejto fáze nie je otvorené pre širokú verejnosť, ale len pre úzky okruh ľudí s predpokladmi a talentom, ktorým sa naši lektori môžu intenzívne a plnohodnotne venovať. Preto je počet miest v klube Acrobatix obmedzený.

Ak spĺňate predpoklady a mali by ste záujem stať sa súčasťou klubu, vyplňte prosím nižšie uvedenú prihlášku a budeme Vás spätne kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na +421 910 118 280.

Veľmi sa na vás tešíme!

Tím AcrobatiX